Fampahafantarana sy fomba fiasa natokana manokana ho an’ireo mpianatra nisoratra anarana hanao fifaninana n’ny taona voalohany mianatra ho mpitsabo (PACES) no atolotra ato anatin’ireto tahirin-kevitra novolavolaina ireto sahala amin’ny « fanampiana ny ho fahafahan’ny mpianatra ny fanadinana PACES ».  Azo alaina ao amin’ny tranokalan’ny Fakiolte ampanofana ho mpitsabo eto Tana ireo tahirin-kevitra ireo.

Miainga amin’ny famakiana ny tahirin-kevitra (mitondra ny lohateny  hoe « Afaka fanadinana PACES eto Madagasikara) izay mifototra amina lahatsoratra famotopotoran-kevitra manaraka ny drafitra manaraka eto ambany ny fanampiana atolotra  :

  1. Teny fampidirana
  2. Mikaroka fomba fiasa
  3. Maharaka tsara mandritra ny 9 volana
  4. Marisika tsara mandritra ny taona
  5. Ireo famerenan-desona sy ny fifaninanana
  6. Ny aorian’ny PACES

 

Ireo lahatsoratra famotopotoran-kevitra ireo dia mitondra mankany amina takela-pitadidiana mikasika fomba fiasa miisa 12 ety amin’ny Oniversite izay narindra hifanaraka amin’ny fampianarana PACES izay ahitana ireto lohateny manaraka ireto :

1- Ny fandraisana sora-pitadidiana amin’ny  PACES  [tsindrio eto]

2- Fahafehezana ny fitadidiana amin’ny PACES-Fomba fiasa space learning  [tsindrio eto]

3- Mianatra tsianjery ny lesona amin’ny PACES  [tsindrio eto]

4- PACES – Mianatra tsianjery ny lesona miaraka amin’ny Mind Map  [tsindrio eto]

5- Ireo fehezan-teny manamora fitadidiana mandritra ny famerenan-desona amin’ny PACES  [tsindrio eto]

6- Fomba fiasa isa-taranja amin’ny PACES   [tsindrio eto]

7- PACES – Mahaiza mandrindra fotoana toy ny efa matihanina sy ny takela-pamataran-jotra   [tsindrio eto]

8- PACES-Mahazo tombony ara-potoana rehefa miasa amim-pahombiazana   [tsindrio eto]

9- Mahay mamaly ny andiam-panontanianana QCM   [tsindrio eto]

10- PACES – Mihaantomotra ny famerenan-desona !fitsipik amahasoa miisa 8.   [tsindrio eto]

11- PACES –Ireo andro farany mialoha ny fanadinana   [tsindrio eto]

12- Fijoroana vavolombelona :afaka ny fanadinana PACES sy mijanona ho marisika mandrakariva.    [tsindrio eto]

 

Ireo nanantontosa ny fandikana amin'ny teny Malagasy:

Ny Hasina Ratsimbazafy 
Raharinirina Ange Herizo 
Radanielina rado 

Laboratoire Langue et Oralité Malgache.

Faculté de Médecine Antananarivo | Mentions Légales